Tussentijds rapport van Harvia 1 januari – 30 september 2022

[ad_1]

Harvia Plc, Tussenrapport 3 november 2022 om 9.00 uur EET

Harvia Q3: Marktomstandigheden beïnvloeden zowel de netto-omzet als de winstgevendheid

Deze release is een samenvatting van het tussentijdse rapport van Harvia Plc, januari-september 2022. Het volledige rapport is als pdf-bestand bij deze release gevoegd. Het is ook beschikbaar op de website van Harvia op:

Hoogtepunten van de beoordelingsperiode

juli–september 2022:

De omzet daalde met 18,9% tot EUR 37,4 miljoen (46,2). Tegen vergelijkbare wisselkoersen daalde de omzet met 23,3% tot EUR 35,4 miljoen. De autonome omzetgroei bedroeg -19,6% vergeleken met juli-september 2021. De internationale activiteiten bedroegen EUR 30,5 miljoen (36,1), goed voor 81,4% (78,2) van de omzet. De bedrijfswinst bedroeg EUR 7,3 miljoen (11,6), ofwel 19,5% (25,1) van de omzet. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat kwam uit op 7,6 miljoen EUR (11,8), goed voor 20,4% (25,5) van de omzet. Tegen vergelijkbare wisselkoersen bedroeg het gecorrigeerde bedrijfsresultaat EUR 7,1 miljoen (20,0% van de omzet). De operationele vrije kasstroom bedroeg EUR 9,8 miljoen (4,4) en de contante conversie bedroeg 105,6% (32,9).

januari–september 2022:

De omzet steeg met 1,2% tot EUR 134,3 miljoen (132,6). Tegen vergelijkbare wisselkoersen daalde de omzet met 2,2% tot EUR 129,8 miljoen. De autonome omzetgroei bedroeg -4,7%. De internationale activiteiten bedroegen EUR 105,2 miljoen (104,2), goed voor 78,4% (78,6) van de omzet. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 28,1 miljoen (35,5), goed voor 20,9% (26,8) van de omzet. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat bedroeg EUR 28,5 miljoen (36,1), goed voor 21,2% (27,2) van de omzet. Tegen vergelijkbare wisselkoersen bedroeg het gecorrigeerde bedrijfsresultaat EUR 27,0 miljoen (20,8% van de omzet). De operationele vrije kasstroom bedroeg EUR 18,9 miljoen (16,6) en de kasconversie 56,4% (41,1). Nettoschuld bedroeg EUR 60,1 miljoen ( 38,9) en de leverage was 1,3 (0,8). Het eigen vermogen was 44,9% (41,4). De winst per aandeel bedroeg EUR 1,23 (1,37).

Sleutel figuren

miljoen EUR 7-9/
2022 7-9/
2021 Wijziging 1-9/
2022 1-9/
2021 Wijzigen 1-12/
2021 Omzet 37,4 46,2 -18,9% 134,3 132,6 1,2% 179,1 EBITDA 8,9 13,3 -32,6% 33,0 39,8 -17,1% 52,5 % van omzet 23,9% 28,7% 24,6% 30,0% 29,3% Items die de vergelijkbaarheid beïnvloeden * 0,3 0,2 83,8% 0,4 0,6 -31,7% 0,6 Aangepaste EBITDA ** 9,3 13,4 -31,0% 33,4 40,4 -17,3% 53,1 % van omzet 24,8% 29,1% 24,9% 30,5% 29,7% Bedrijfsresultaat 7,3 11,6 -37,0% 28,1 35,5 -20,9% 46,6 % van omzet 19,5% 25,1% 20,9% 26,8% 26,0% Aangepast bedrijfsresultaat ** 7,6 11,8 -35,1% 28,5 36,1 -21,1% 47,3 % van omzet 20,4% 25,5% 21,2% 27,2% 26,4% Basis WPA (EUR) 0,34 0,44 -22,7% 1,23 1,37 -9,7% 1,80 Operationele vrije kasstroom 9,8 4,4 121,5% 18,9 16,6 13,5% 20,4 Contante conversie 105,6% 32,9% 56,4% 41,1% 38,5% Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -0,8 -2,5 -68,9% -2,9 -8,0 -64,0% -11,8 Nettoschuld 60,1 38,9 54,5% 60,1 38,9 54,5% 43,8 Hefboomwerking 1,3 0,8 1,3 0,8 0,8 Netto werkkapitaal 49,1 36,7 33,9% 49,1 36,7 33,9% 41,9 Aangepast rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) 61,5% 112,4% 61,5% 112,4% 112,6% Eigen vermogen 44,9% 41,4% 44,9% 41,4% 42,4% Aantal medewerkers einde periode 731 810 -9,8% 731 810 -9,8% 824

* Bestaat uit posten buiten de normale bedrijfsvoering, die verband houden met de strategische ontwikkelingsprojecten van de Groep, acquisities, herstructureringskosten en verliezen op de verkoop van vaste activa, en die de vergelijkbaarheid beïnvloeden.

** Aangepast voor items die de vergelijkbaarheid beïnvloeden.

Financiële doelstellingen en vooruitzichten

Het bedrijf heeft langetermijndoelen gesteld met betrekking tot groei, winstgevendheid en leverage. Harvia streeft naar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van meer dan 5%, een aangepaste bedrijfswinstmarge van meer dan 20% en een nettoschuld/aangepaste EBITDA tussen 1,5x−2,5x op lange termijn. De toekomstige effecten van wijzigingen in de IFRS-rapportagestandaarden zijn uitgesloten in de doelstelling voor de nettoschuld/aangepaste EBITDA-ratio.

Het management van het bedrijf schat dat als gevolg van de speciale omstandigheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, de sauna- en spa-markt een uitzonderlijk hoge vraag kende. Het beëindigen van de vervroegde vraag in de eerste helft van 2022 zal naar verwachting geen invloed hebben op de langetermijngroeiverwachtingen van de sauna- en spamarkt, noch op de financiële langetermijndoelstellingen van Harvia.

Harvia publiceert geen kortetermijnvooruitzichten.

Het dividendbeleid van Harvia is om een ​​regelmatig stijgend dividend uit te keren met een halfjaarlijkse uitbetaling.

Tapio Pajuharju, CEO:

Tijdens het derde kwartaal van 2022 bleven we uitgebreide directe en indirecte gevolgen ondervinden van de Russische invasie van Oekraïne. In de periode bedroeg de omzet van Harvia 37,4 miljoen euro, een daling van 18,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Vooral in Europa verminderde de hoge inflatie in combinatie met een opkomend energietekort het consumentenvertrouwen. Dit heeft gevolgen gehad voor de vraag naar sauna’s, verwarmingen en apparatuur. Bovendien vervaagde de zogenaamde voorschotvraag als gevolg van de pandemie.

De ongunstige omzetontwikkeling in het derde kwartaal werd voornamelijk gedreven door de vraagvertraging in Duitsland en aangrenzende markten, gecombineerd met de economische onzekerheid in Europa. De vertraging deed zich vooral voor bij onze groothandels, saunabouwers en grote e-commerceklanten die zich vooral richtten op het instapaanbod. In sommige andere Europese markten hadden sterke voorraadafbouw- en netto-werkkapitaalprogramma’s, vooral door onze grote partners, een impact op het bedrijfsvolume. Dit was zelfs te zien in markten waar de onderliggende marktvraag vrij solide was. De vraag in de Europese luxe- en de professionele markt bleef dicht bij het normale niveau.

Buiten Europa bleven de activiteiten sterk in het derde kwartaal. We handhaafden een sterke groei in de grote en veelbelovende Noord-Amerikaanse markt. We hebben ook onze inspanningen op de nieuwere saunamarkten versterkt en zien grote vooruitgang in oa de Arabische landen, Japan en geselecteerde andere markten. Zelfs in de veeleisende en complexe zakelijke omgeving hebben we ons vermogen behouden om marktaandeel te veroveren, en het bewustzijn en de populariteit van sauna en de voordelen voor de gezondheid nemen nog steeds toe. Team Harvia en onze langetermijnpartners hebben de veeleisende marktsituatie met een sterke professionele grip en een goed humeur benaderd.

In Rusland hebben we de activiteiten van het merk Harvia volledig stopgezet. EOS Rusland voltooit de sterke basis van lopende en vooruitbetaalde projecten. We streven ernaar de projecten af ​​te ronden en aan het einde van het jaar de Russische activiteiten te beëindigen.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg EUR 7,6 miljoen, een daling ten opzichte van het hoge cijfer van EUR 11,8 miljoen in de vergelijkingsperiode en in totaal 20,4% van de omzet. Een gedaald verkoopvolume en een enigszins ongunstige verkoopmix verlaagden de relatieve winstgevendheid. De verkoop van complete sauna’s ontwikkelde zich gunstig, wat de strategie van Harvia ondersteunt, maar de meer winstgevende verkoop van kachels en onderdelen bleef zwak. Wanneer we onze prestaties echter vergelijken met de pre-pandemische tijden, zijn we zeer sterk gegroeid, zowel in termen van netto-omzet als aangepast bedrijfsresultaat, ook in pro forma termen.

Om ons aan te passen aan de veranderingen in marktomgeving, vraag en inflatie, hebben we onze capaciteit, kostenniveaus en netto werkkapitaal tijdens de periode al aangepast. De meeste van deze genomen acties zullen gedurende het resterende deel van het jaar volledig zichtbaar worden, maar de eerste resultaten van deze acties waren al zichtbaar aan het einde van het derde kwartaal. Het gedaalde netto werkkapitaal ondersteunde onze gezonde kasconversie van 105,6%. Daarnaast zijn we proactief gebleven en hebben we kostenstijgingen volledig aangepakt in onze prijsstelling. Bovendien hebben we de inspanningen op nieuwe markten opgevoerd en hebben we ons gericht op een professioneler en premium aanbod en klantenbestand op onze bestaande markten. We blijven zeer actief in het aanpassen van onze capaciteit en kostenbasis wanneer dat nodig is. In de toekomst blijft de inflatie voorlopig wereldwijd hoog, maar toch lijkt ze in evenwicht te zijn met enkele van de belangrijkste grondstoffen.

Hoewel de marktomgeving uitdagend is, heeft dit geen invloed op Harvia’s strategische hoekstenen of financiële langetermijndoelstellingen. We blijven ons volledig concentreren op onze strategische hoekstenen van geografische expansie, het verhogen van de waarde van de gemiddelde aankoop en het verbeteren van onze productiviteit. Naast het organische groeipad blijven we actief in het zoeken naar strategische kansen op het gebied van fusies en overnames. Onze innovatiepijplijn blijft uitstekende producten op de markt brengen en we werken aan het aanpakken van zakelijke kansen die verband houden met energie-efficiëntie en slimme energiesauna’s.

Onze missie om te genezen met warmte en een lange en goede kwaliteit van leven te bieden, is verder ondersteund en versterkt door nieuw onderzoek en bewijs. In recent onderzoek door de Universiteit van Jyväskylä in Finland is aangetoond dat het combineren van lichaamsbeweging met saunabaden toenemende gezondheidsvoordelen oplevert.

De sauna- en spa-markt is van oudsher zeer veerkrachtig geweest in economisch uitdagende tijden, en de positieve langetermijngroeivooruitzichten voor saunabewustzijn en de sauna- en spa-markt als geheel zijn intact.

Persconferentie over financiële resultaten

Harvia houdt op 3 november 2022 om 11:00 uur EET een webcast voor analisten, investeerders en media. De conferentie zal in het Engels worden gehouden. Harvia’s CEO Tapio Pajuharju en CFO Ari Vesterinen zullen het evenement hosten. De webcast is te volgen op .

U kunt ook deelnemen aan de conferentie door te bellen met:

Finland: +358 9 2319 5436
Zweden: +46 8 5051 0086
VK: +44 33 0551 0211
VS: +1 646 843 4609

PIN: 1524215#

Een opname van de webcast zal later beschikbaar zijn op de website van het bedrijf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tapio Pajuharju, CEO, tel. +358 50 5774 200
Ari Vesterinen, CFO, tel. +358 40 5050 440

Harvia is een van de toonaangevende bedrijven die wereldwijd actief is op de sauna- en spa-markt, gemeten naar omzet. Harvia’s merken en productportfolio zijn goed bekend in de markt en het uitgebreide productportfolio van het bedrijf streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van de internationale sauna- en spamarkt van zowel particuliere als professionele klanten.

De omzet van Harvia bedroeg in 2021 179,1 miljoen EUR, waarvan 79% van buiten Finland. Harvia Group heeft meer dan 700 professionals in dienst in Finland, China en Hong Kong, Roemenië, Oostenrijk, Verenigde Staten, Duitsland, Estland en Rusland. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Muurame, Finland, naast de grootste productiefaciliteit voor sauna’s en saunacomponenten.

Lees verder:

Harvia-Plc-Tussentijds rapport-Q3-2022-ENG

Bron

[ad_2]


De Beste Aanbiedingen Sauna, Spa en Wellness Hotels

heerlijk avondje ontspannen in de sauna(1)

Sauna Deals ➡️
Wellness Hotels ➡️
Massage Deals ➡️
Spa Deals ➡️

SpaDag Home

Plaats een reactie