Wellness en geluk – The News International

[ad_1]

Pmisschien horen we vandaag meer over organisaties die praten over de zorg voor het welzijn en geluk van werknemers als onderdeel van hun strategische inhoud. Het zal inderdaad oneerlijk zijn om te zeggen dat het concept van het behoud van het welzijn van werknemers een nieuw fenomeen is. Nee dat is het niet. Het is altijd een prioriteit geweest van alle goed beheerde en verlichte instellingen. Het enige verschil vandaag is dat het concept is erkend als een cruciaal element in het handhaven en verbeteren van de productiviteit van werknemers. In de huidige tijd is het niet ongebruikelijk dat er binnen instellingen een persoon wordt aangewezen als ‘chief wellness officer’ (CWO). HR wordt door alle instellingen als onderdeel van de preambule van hun visie en missie genoemd als de belangrijkste asset. Hoeveel een organisatie bewust tijd besteedt aan de ontwikkeling van hun menselijke hulpbronnen, hangt af van het beleid dat zij voert om het welzijn van hun meest kritieke bezit te behouden. De strategische intentie om dit te doen en de kosten van kapitaal en investeringen om deze doelstelling te bereiken, moeten worden gezien en bekeken binnen de reikwijdte van een langetermijnperspectief.

Helaas, in onze culturele omgeving, wanneer we verwijzen naar het mentale welzijn van onze collega’s/werknemers, is de onmiddellijke reactie het gevoel dat het probleem over waanzin gaat. Nee, mentaal welzijn is een gevolg van stabiel psychologisch gedrag dat zorgt voor evenwicht en volwassenheid bij het omgaan met stressvolle uitdagingen op de werkplek. Het gaat zeker niet om waanzin of waanzin.

Mensen/werknemers zijn vervuld van zorgen met betrekking tot de eisen van prestaties of voor het behalen van budgetten. In deze zoektocht, als de werkomgeving niet sympathiek en faciliterend is, creëert het alleen maar verdere spanningen die kunnen leiden tot het creëren van de ongewenste en onnodige kloven tussen de managementleden.

Wellnessprogramma’s zijn specifiek en specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan het welzijn van het menselijk kapitaal, en omvatten gestructureerde initiatieven die binnen de organisatie worden genomen, voor verbetering van werknemers en voor het aanmoedigen van prettig en gezond gedrag tussen personeelsleden.

Het gemeenschappelijke woordenboek definieert wellnessprogramma’s als die initiatieven, die interiliacale lichaamsbewegingscompetities omvatten, zoals wielerwedstrijden, volleybalwedstrijden of andere sporten; voltooiing van fysieke fitheid zoals gewichtsverlies, handhaving van de body mass index (BMI); stressmanagement – weerbaarheidseducatie, zoals het houden van seminars en workshops over woedebeheersing, stressverlichtende activiteiten; rook- of alcoholstopprogramma’s en beoordelingsprogramma’s die werknemers helpen om in alle opzichten gezond te zijn.

Het domein van welzijn kan fysiek, emotioneel, financieel, nutritioneel, professioneel en sociaal welzijn omvatten. In de context van fysiek welzijn moet het betrekking hebben op het behouden van een gezond lichaam, dat fit, alert en wendbaar is; emotioneel welzijn moet begrip van zichzelf en anderen omvatten, want het verbetert het vermogen om met stress en relaties om te gaan; financieel welzijn als het niet aanwezig is, kan depressie veroorzaken, het kan ook verband houden met bovenmatig leven (alleen politici zijn vrijgesteld van bovenmatig leven), stabiele financiële toestand helpt de productiviteit te stimuleren; voeding omvat het beheersen van het gewicht, de selectie van voedsel dat bijdraagt ​​aan het verbeteren van de behendigheid en productiviteit, dat zou helpen bij het handhaven van een goede balans tussen massa, lengte en lichaam; professioneel welzijn omvat het vervullen van werkopdrachten, genieten van wat je doet en opdrachten zien als een potentieel voor groei in de toekomst; sociaal welzijn omvat relaties met anderen, zowel binnen de organisatie als met familie en strekt zich ook uit tot relaties die organisatieoverstijgend zijn.

De erkenning dat onevenwichtigheden in het werkleven negatieve eigenschappen kunnen veroorzaken, is een belangrijke prestatie op het gebied van human resource management. De chief wellness officer kan deel uitmaken van het human resources-team of onafhankelijk opereren en rapporteren aan de CEO.

In de huidige omgeving, waarin de aandachtsspanne een gevaarlijk dalende trend vertoont, veroorzaakt alles wat tegen de aard van een individu ingaat onbeheersbare toxiciteit in gedragsreacties jegens collega’s en klanten.

In dit milieu van het zoeken naar hoge prestatiecijfers, kunnen de zaken erger worden als de supervisor last kan hebben van hoge angstniveaus. Het ineffectieve beheer van angst kan leiden tot slecht en onbeschoft gedrag. Als het zich verspreidt, zonder corrigerende maatregelen, zal het zonder enige twijfel de meest giftige werkomgeving inluiden. In de context van het omgaan met Wellness in tijden van rouw die door een personeelslid wordt geleden, zal het kritiek zijn als het niet op de juiste manier wordt behandeld. Sommige mensen praten graag over hun pijn, terwijl anderen erover willen zwijgen; de situatie moet dienovereenkomstig worden behandeld en aangepakt. Bij het aanbieden van condoleances moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sympathie en empathie – we hoeven niet te zeggen, ik weet wat het betekent dat ik dit heb meegemaakt en ga dan op een verhalenverteller. Doe dit nooit aan degenen die alleen een sympathiek woord willen ontvangen. Combineer nooit sympathie met empathie bij het verwerken van rouwverwerking. Het condoleren mag niet worden uitgesteld. Het moet dan en onmiddellijk zijn.

Wellnessprogramma’s moeten meetbare statistieken hebben die zijn vastgesteld voor strikte monitoring en naleving. Mijn dochter, een HR-professional die in het Midden-Oosten werkt, vertelde me onlangs in een gesprek dat Sheikh Hamadan bin Mohammed bij koninklijk besluit een programma heeft ingeroepen, nu in zijn zesde jaar, genaamd ‘Dubai Fitness Challenge’, dat is gericht op het streven naar het fysieke, mentale en spirituele welzijn van de werknemers. Dat is de aandacht die wellness tegenwoordig krijgt van zowel overheden als de particuliere sector. Dit jaar heeft het een pakkende slogan, ‘Show Us Your, Dubai 30 X 30’, wat inhoudt en een eenvoudig doel: 30 dagen lang elke dag 30 minuten aan activiteit doen. Het programma loopt van 29 oktober tot 29 november.

Veel organisaties doen aan MVO-activiteiten ten behoeve van de samenleving, wederom in het kader van ‘wellness’. In deze initiatieven, als het personeel alleen wordt aangemoedigd om deel te nemen, zal de MVO-activiteit tegelijkertijd de interne klanten omvatten. De deelname van het personeel moet verplicht worden gesteld en moet een onderdeel zijn van de maatstaven om de algehele prestaties te evalueren.

Het sponsoren van een wielerwedstrijd, een wandeling of een marathon kan worden gezien als een marketingonderneming, maar als organisaties het verplicht stellen van hun personeel om gezien te worden en deel te nemen aan dergelijke evenementen, draagt ​​dit ook bij aan het welzijn van de werknemers. Een bezoek aan een bejaardentehuis, alleen maar om de gevangenen te vermaken, maakte deel uit van mijn opleiding. Onze leraren geloofden terecht dat door interactie met de oude en bejaarde leden van de samenleving, we de behoefte in ons zouden opnemen om hun (oudere leden van de samenleving) mentale toestand te begrijpen en daarom ook de bijdragen zullen waarderen die aan ons leven worden geleverd door onze eigen ouder wordende ouders.

Er zijn nu wereldwijde indexen om het welzijn van werknemers te meten. Veel kabinetten wereldwijd hebben ministers die zijn aangewezen als ‘Minister van Tolerantie’, ‘Minister van Geluk’, enz. Dit is naar mijn mening een acceptatie dat een snel leven van groei en materieel comfort veel nadelige gevolgen heeft voor de persoonlijkheid van individuen. Groei wordt helaas vooral in materiële termen gezien en gemeten; terwijl groei niet noodzakelijkerwijs succes is. Het is succes dat leidt tot geluk en een stressvrije omgeving. Om succes te behalen, moet groei worden ondersteund door winst voor nobele doeleinden; zodra dit is gebeurd, begint spiritualiteit binnen de organisatie te ontkiemen. Vandaar dat de formule voor het bereiken van succes is, groei plus adellijke bedoelingen die gepaard gaat met spiritualiteit. Deze relatie tot stand brengen met het grotere plan van de natuur, leidt tot nederigheid en bescheidenheid, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het introduceren van sportieve kameraadschap.

Haemin Sunim, de zenboeddhistische leraar, citeert in zijn boek een gezegde uit een vroeg boeddhistisch geschrift: “Papier gewikkeld in wierook ruikt naar wierook en een touwtje dat vis bindt, ruikt naar vis”. De omgeving beïnvloedt ons, of we het nu leuk vinden of niet, de impact is op ons; een giftige omgeving zal giftige persoonlijkheden creëren.

Voor algeheel welzijn is het belangrijk om alle volgende aspecten van welzijn te cultiveren, inclusief fysiek, emotioneel, financieel, sociaal en spiritueel welzijn – als een van hen wordt genegeerd, zal dit de overige met negativiteit schaden – welzijn moet omarmen zonder uitsluiting.

De schrijver is senior bankier en freelance columnist

Bron

[ad_2]


De Beste Aanbiedingen Sauna, Spa en Wellness Hotels

heerlijk avondje ontspannen in de sauna(1)

Sauna Deals ➡️
Wellness Hotels ➡️
Massage Deals ➡️
Spa Deals ➡️

SpaDag Home

Plaats een reactie